Poptejte Jazziku

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je Jindřich Zíka, Linecká 826, 382 41 Kaplice IČ: 43827675

Zpracování osobních údajů (dále jen OÚ)

Jindřich Zíka bude zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů.

Nákup CD

V případě, že učiníte objednávku CD na www.jazzika.cz, jehož provozovatelem je Jindřich Zíka, budeme kromě jiných údajů zpracovávat také Vaše OÚ, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky. Tyto údaje nebudou předávány dalším subjektům.

 • Právní titul: vyřízení objednávky
 • Osobní údaje: Email, Jméno, Příjmení, Adresa
 • Účel: zpracování objednávky CD kapely Jazzika
 • Doba zpracování: 10 let od data objednání CD

Odběr novinek z webu Jazzika

V případě, že od nás chcete dostávat novinky z webu www.jazzika.cz, jehož provozovatelem je Jindřich Zíka, v rámci nabízených řešení z oblasti GDPR, potřebujeme ke zpracování Vašich OÚ souhlas. Tento souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat. Tyto údaje nebudou předávány dalším subjektům.

 • Právní titul: Souhlas
 • Osobní údaje: Email
 • Účel zpracování: informování odběratele o aktuálních vystoupení kapely Jazzika
 • Doba zpracování: Do odvolání souhlasu

Poptávka vystoupení

V případě, že učiníte poptávku vystoupení na www.jazzika.cz, jehož provozovatelem je Jindřich Zíka, budeme kromě jiných údajů zpracovávat také Vaše OÚ, které jsou nezbytné pro zaslání cenové nabídky. Tyto údaje nebudou předávány dalším subjektům.

 • Právní titul: vyřízení poptávky na vystoupení kapely Jazzika
 • Osobní údaje: Jméno, Příjmení, Email, Telefon
 • Účel: zaslání nabídky na vystoupení kapely Jazzika
 • Doba zpracování: 10 let od poslední komunikace

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány:

OÚ budou zpracovány a uchovávány strojově prostřednictvím počítačů a počítačových systémů. OÚ budou uchovávány elektronicky v cloudu a na discích, které jsou zabezpečeny dostatečně silným heslem.

Práva subjektu údajů na informace, opravu a vymazání osobních údajů:

Jako subjekt údajů máte právo na informace ohledně vašich osobních údajů, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR). Máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTC). Jako subjekt údajů jste informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů můžete kdykoliv odvolat odesláním e-mailu na adresu info@jazzika.cz nebo dopisem na sídlo firmy uvedené v záhlaví. Jako subjekt údajů máte právo požádat o informaci o zpracování vašich osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením 512 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Jako subjekt údajů máte v případě pochybnosti o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.

Analýza a statistiky

Naše webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od kapely Jazzika dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Firma Jindřich Zíka nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od kapely Jazzika nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zasláním emailu na info@jazzika.cz, nebo písemně na sídlo firmy uvedené v záhlaví.